Ley Scout

Ley Scout (Movimiento Scout Católico)

 1. El Scout es digno de confianza
 2. El Scout es leal
 3. El Scout es útil y servicial
 4. El Scout es amigo de todos y hermano de todos los scouts
 5. El Scout es cortés y caballeroso
 6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege
 7. El Scout termina lo que empieza
 8. El Scout afronta las dificultades con alegría
 9. El Scout es austero y trabajador
 10. El Scout es sano, sincero y honrado

Llei Escolta

 1. L’escolta és digne de confiança
 2. L’escolta és lleial i acompleix els seus compromisos
 3. L’escolta és útil i servicial
 4. L’escolta és amic de tots i germà del altres escoltes
 5. L’escolta és educat i respecta les persones
 6. L’escolta veu en la natura l’obra de Déu i la protegeix
 7. L’escolta és disciplinat i no deixa les coses a mitges
 8. L’escolta és animós front a les dificultats
 9. L’escolta és treballador, auster i cuida les coses
 10. L’escolta és net i sa en pensaments, paraules i accions